Dla wywołania skutków prawnych przez daną czynność prawną zwykle niezbędne są pewnego rodzaju dokumenty lub w przypadku gdy dokonujemy czynności za osobę trzecią – upoważnienia (warto pamiętać, że są one niezbędne nawet w przypadku, gdy dokonujemy czynności notarialnej w imieniu członka rodziny). Dlatego, by wizyta u notariusza przebiegła sprawnie, lepiej zawczasu dowiedzieć się, które z nich są wymagane i dostarczyć je notariuszowi jeszcze przed spotkaniem. Najlepszym wyjściem jest uzyskanie niezbędnych informacji, dzwoniąc do kancelarii.