Wysokość tzw. taksy notarialnej, tj. maksymalnej stawki dopuszczalnej za dokonanie przez notariusza danej czynności notarialnej, została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Każdy notariusz może ustanowić cenę niższą niż stawka maksymalna, ograniczenie dotyczy jedynie górnej granicy. Klient ma prawo sam zadecydować o wyborze kancelarii notarialnej, która jego zdaniem proponuje najlepsze stawki. Zwykle zależą one od wartości danej czynności notarialnej, istnieją jednak wyjątki od tej reguły, w tym sporządzenie testamentu, potwierdzenie dziedziczenia czy umowy majątkowe między małżonkami.
Warto zwrócić uwagę, że w cenę wliczona jest nie tylko taksa, ale także podatek pobierany przez notariusza od czynności cywilnoprawnych, podatek VAT oraz opłaty sądowe. W przeciwieństwie do taksy notarialnej, podatki i opłaty sądowe nie podlegają negocjacjom.