Notariusz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w sprawie okoliczności dokonanej przez niego czynności notarialnej. Jest to jego prawnym obowiązkiem nawet po odwołaniu, z wyjątkiem występowania przed sądem w charakterze świadka (chyba że ujawnienie tajemnicy stanowi zagrożenie da dobra państwa lub ważnego interesu prywatnego, kiedy to może być z tego obowiązku zwolniony przez Ministra Sprawiedliwości).